Windows 7 Manager 4.0.2

Windows 7 Manager 4.0.2

Yamicsoft – 16MB – Shareware
ra khỏi 26 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows 7 Manager là một tiện ích hệ thống giúp bạn tối ưu hóa, chỉnh, và làm sạch lên Windows 7. Nó sẽ tăng tốc độ hệ thống của bạn, cải thiện hệ thống an ninh, và đáp ứng tất cả sự mong đợi của bạn. Đô thị này có bó hơn 30 các tiện ích khác nhau trong một và giúp hệ thống của bạn nhanh hơn và ổn định, an toàn hơn và cá nhân!

Tổng quan

Windows 7 Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Yamicsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.257 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows 7 Manager là 10, phát hành vào ngày 12/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/05/2009.

Windows 7 Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 16MB.

Người sử dụng của Windows 7 Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows 7 Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.257 UpdateStar có Windows 7 Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Yamicsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản